Zmiany w harmonogramie rekrutacji do LO

UWAGA KANDYDACI

Wydłużenie terminu potwierdzania woli przyjęcia do szkoły.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 został przesunięty termin potwierdzenia przez kandydatów woli przyjęcia do szkoły, w tym składania zaświadczeń lekarskich, z dnia 26 lipca br. na 29 lipca br. do godz. 12.00. W związku z powyższym, przesunięciu uległy pozostałe terminy, w tym terminy przeprowadzania rekrutacji uzupełniającej. Zmiany te dotyczą liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych dla młodzieży. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z aktualnym harmonogramem na stronie rekrutacji elektronicznej (zakładka „Piki do pobrania” ”Uaktualniony harmonogram działań gimnazjalisty”).