Dzień Patrona

22 grudnia Zespół Szkół w Mrozach uczcił pamięć swojego Patrona. Klasy drugie gimnazjum pod kierunkiem wychowawców: Bożeny Jasik, Katarzyny Branickiej-Karczmarczyk i Anny Pieniak przygotowały część artystyczną i edukacyjną dotyczącą życia i twórczości Adama Mickiewicza. Współczesną wersję utworu „ Lilije” zaprezentowała klasa 2a, o geniuszu Mickiewicza zabawnie rozprawiała klasa 2c. Część edukacyjną w formie prezentacji multimedialnej i konkursu z nagrodami przygotowała klasa 2 b. Konferansjerkę poprowadził Patryk Budkowski z 3 a LO. Po apelu odbyły się uroczyste Wigilie klasowe.