Niepodległa, niepokorna…

100 lecie odzyskania niepodległości przez Polskę świętowane było na całym świecie. Wstępem do obchodów tej znakomitej rocznicy w naszej szkole było włączenie się do akcji „Rekordu dla Niepodległej”, gdzie o symbolicznej godzinie 11:11 wszyscy odśpiewaliśmy 4-zwrotkowy Mazurek Dąbrowskiego. Następnie młodzież, pod kierunkiem Pań: Jolanty Koby – Grochalskiej, Urszuli Frącz oraz Anny Pieniak, przygotowały dla nas montaż słowno – muzyczny nawiązujący do wydarzeń sprzed wiek.