Stypendium akademickim im. Jerzego Juzonia – dla maturzystów.

Drodzy Maturzyści!
 Fundacja edukacyjna im. Jerzego Juzonia,pomaga młodym ludziom o niskich dochodach, pochodzącym z obszarów wiejskich. Niejednokrotnie zdarza się, że stypendium przyznawane maturzyście jest jedyna szansą aby mógł podjąć studia w większym mieście. Stypendium skierowane jest do maturzystów 2017 i 2016r, którzy w bieżącym roku akademickim rozpoczną po raz pierwszy studia.
Szczegóły dotyczace przyznawania stypendium dostępne w Regulaminie na stronie internetowej Fundacji: https://www.fejj.pl/

.