Dni wolne od zajęć szkolnych

Wykaz dni wolnych od zajęć dydaktycznych roku szkolnym

2019/2020 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach

  1. 21 kwietnia 2020r.
  2. 22 kwietnia 2020r.
  3. 23 kwietnia 2020r.
  4. 04 kwietnia 2020r.
  5. 05 maja 2020r.
  6. 06 maja 2020r.
  7. 12 czerwca 2020r.