Ogłoszenie

Uczniowie klas pierwszych,

3 -letniego i 4- letniego Liceum Ogólnokształcącego

w Mrozach z innowacją pedagogiczną :

– Edukacja wojskowa

proszeni są o zgłoszenie się do szkoły dnia

22 sierpnia 2019r. w godz. od 10.00 do 18.00

celem dopasowania i odebrania umundurowania.

Dyrektor Szkoły

Marianna Bogusz