Komunikat Dyrektora Zespołu Szkół w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Od 12 do 25 marca 2020r. szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Jest to decyzja MEN wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W czwartek i piątek tj. 12 i 1 3 marca br. w będą odbywać się zajęcia opiekuńcze. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy oraz będą przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu, które na bieżąco będą wysyłane poprzez dziennik elektroniczny.

Drodzy Rodzice zachęcajcie dzieci do uzupełnienia wiadomości i rozwijania kompetencji samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. MEN na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny.

Drodzy Uczniowie pamiętajcie o przestrzeganiu w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywacie.

Marianna Bogusz- dyrektor Zespołu Szkół w Mrozach