Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zawiesza się zajęcia w Zespole Szkół im. Adama do 10 kwietnia 2020r.

W okresie od 25.03.2020 do 10 .04.2020 zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.