Wręczenie świadectw

W związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych dnia  26 czerwca 2020r. oraz obowiązującym na terenie całego kraju stanie epidemii i związanymi z tym ograniczeniami informujemy, że procedura wydania świadectw została ustalona w taki sposób, aby ich odbiór przez uczniów odbywał się z zachowaniem dystansu społecznego, w jak najmniejszych grupach lub indywidualnie a także przy stosowaniu odpowiednich środków ochrony.
Uczniowie powinni zgłosić się do szkoły w maseczkach i posiadać jednorazowe rękawiczki. Uczeń może odebrać świadectwo szkolne także indywidualnie w innym dniu w godzinach 8.00- 16.00 w sekretariacie szkoły.

Harmonogram
wejść do szkoły dnia 26 czerwca (piątek)
dzień odbioru świadectw promocyjnych / ukończenia szkoły

Godziny rozdawaniaWejście główneWejście przez szatnięWejście przez łącznik
Godzina 09.00-10.00SP 8a – sala gimnastycznaSP 8b – sala gimnastycznaSP 8c – sala gimnastyczna
Godzina 10.15-10.45SP 7b – holl dolny SP 7a – sala gimnastyczna
Godzina 11.00-11.45L 1aN – holl dolnyL 1bN – sala gimnastycznaL 1aS – korytarz łącznika
Godzina 12.00-12.45L 1bS – holl dolnyL 2a – sala gimnastycznaL 2b – 1 piętro korytarz