Dowozy uczniów

Szanowni Państwo,  dnia 01.09.2020r. autobusy będą dowoziły uczniów do szkoły w następujących godzinach:

Szkoła Podstawowa nr 2

8.10- Podciernie,
8.30- Dąbrowa,
8.40- Sokolnik,
8.05- Kruki,
8.10- Wola Paprotnia,
8.15-Guzew,
8.20-Trojanów,
8.25 – Lubomin
8.30 .– Wola Rafałowska

Liceum Ogólnokształcące

10.30- Kałuszyn,
10.30- Jeruzal przez Podciernie i Małą Wieś

Stołówka szkolna

1. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 4.00 zł – obiad dwudaniowy. ( zupa + II danie)
2. Zapisy na obiady mailowo na adres w.milewska@zespolszkol.mrozy.pl lub u wychowawców klas w dniu 1- 2 września 2020 r. (wtorek, środa)
* Imię, nazwisko dziecka, klasa.
3. Wydawanie posiłków od 7 września (poniedziałek)
4. Opłatę za obiady należy dokonać gotówką u intendenta szkoły do 10-tego każdego miesiąca.

Opłata za obiady we wrześniu wynosi: 18 dni * 4,00 = 72,00 zł
Wpłaty obowiązkowo należy dokonać do 10.09.2020 r. (czwartek u intendenta szkoły.

– Rezygnację bądź nieobecność na obiedzie należy zgłosić do intendentki najpóźniej do godz.8.00. Brak informacji będzie jednoznaczny z obciążeniem ucznia należną kwotą za obiady.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej w czasie epidemii

 1. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z posiłków.
 2. Osoby przed wejściem zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
 3. Po wejściu na stołówkę uczniowie siadają w miejscu wyznaczonym.
 4. Dania obiadowe podawane są do stolika.
 5. Po spożytym posiłku zachowując bezpieczną odległość naczynia odstawić do wyznaczonego okienka.
 6. Podczas przerwy obiadowej opłaty nie będą przyjmowane.

W załączniku procedury przygotowywania i podawania obiadów:
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/09/Procedury-stolowka.pdf

Komunikat – rozpoczęcie roku

Dyrektor Zespołu Szkół im Adama Mickiewicza w Mrozach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2020r. W związku z pandemią Covid- 19 zaplanowano spotkania z dyrektorem i wychowawcami dla klas VII szkoły podstawowej i klas I liceum Ogólnokszałcącego na sali gimnastycznej . Uczniowie pozostałych klas tj. kasy VIII szkoły podstawowej i II i III liceum spotykają się z wychowawcami w klasach zgodnie z następującym harmonogramem:

Szkoła podstawowa o godz. 9.00;

 1. Klasa 7a, 7b, 7c,7i – spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem Marianna Bogusz i wychowawcami tj. Panią Bożeną Standziak, Panią Ewą Sekular, Panią Kamilą Prokocką oraz Panią Jagną Sekular,
 2. Uczniowie klasy 8a – sala nr 12 – wychowawca Pani Anna Pieniak,
 3. Uczniowie klasy 8b-sala nr 8- wychowawca Pani Katarzyna Branicka – Karczmarczyk.

Liceum Ogólnokształcące godz. 11.00:

 1. Klasa I A, IB  – liceum – spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem Marianna Bogusz i wychowawcami tj. Panią Marią Bieńkowską i Beatą Wąsowską
 2. Uczniowie klasy II AN – sala nr 16 – wychowawca Pani Anna Chachnowska ,
 3. Uczniowie klasy II BN-sala nr 17 –  wychowawca Pani Jolanta Koba,
 4. Uczniowie klasy II AS  – sala nr 19 – wychowawca Pani Grażyna Gołębiowska,
 5. Uczniowie klasy II BS -sala nr 20- wychowawca Pan Rafał Bukowski,
 6. Uczniowie klasy III A – sala nr 28  – wychowawca Pani Ewa Olszewska
 7. Uczniowie klasy III B-sala nr 25 – wychowawca Pani Agata Sekular

Podręczniki   otrzymane w ramach dotacji celowej dla klas 8  szkoły podstawowej w dniu 1.09.2020r. rozdadzą uczniom wychowawcy klas. Rodzice są zobowiązani do podpisania umowy,  którą uczeń następnego dnia powinien dostarczyć do wychowawcy.
W związku z opóźnieniem dostawy podręczników dla klas siódmych, zostaną one wydane uczniom w późniejszym terminie.

Dyrektor szkoły Marianna Bogusz