Komunikat – rozpoczęcie roku

Dyrektor Zespołu Szkół im Adama Mickiewicza w Mrozach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2020r. W związku z pandemią Covid- 19 zaplanowano spotkania z dyrektorem i wychowawcami dla klas VII szkoły podstawowej i klas I liceum Ogólnokszałcącego na sali gimnastycznej . Uczniowie pozostałych klas tj. kasy VIII szkoły podstawowej i II i III liceum spotykają się z wychowawcami w klasach zgodnie z następującym harmonogramem:

Szkoła podstawowa o godz. 9.00;

  1. Klasa 7a, 7b, 7c,7i – spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem Marianna Bogusz i wychowawcami tj. Panią Bożeną Standziak, Panią Ewą Sekular, Panią Kamilą Prokocką oraz Panią Jagną Sekular,
  2. Uczniowie klasy 8a – sala nr 12 – wychowawca Pani Anna Pieniak,
  3. Uczniowie klasy 8b-sala nr 8- wychowawca Pani Katarzyna Branicka – Karczmarczyk.

Liceum Ogólnokształcące godz. 11.00:

  1. Klasa I A, IB  – liceum – spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem Marianna Bogusz i wychowawcami tj. Panią Marią Bieńkowską i Beatą Wąsowską
  2. Uczniowie klasy II AN – sala nr 16 – wychowawca Pani Anna Chachnowska ,
  3. Uczniowie klasy II BN-sala nr 17 –  wychowawca Pani Jolanta Koba,
  4. Uczniowie klasy II AS  – sala nr 19 – wychowawca Pani Grażyna Gołębiowska,
  5. Uczniowie klasy II BS -sala nr 20- wychowawca Pan Rafał Bukowski,
  6. Uczniowie klasy III A – sala nr 28  – wychowawca Pani Ewa Olszewska
  7. Uczniowie klasy III B-sala nr 25 – wychowawca Pani Agata Sekular

Podręczniki   otrzymane w ramach dotacji celowej dla klas 8  szkoły podstawowej w dniu 1.09.2020r. rozdadzą uczniom wychowawcy klas. Rodzice są zobowiązani do podpisania umowy,  którą uczeń następnego dnia powinien dostarczyć do wychowawcy.
W związku z opóźnieniem dostawy podręczników dla klas siódmych, zostaną one wydane uczniom w późniejszym terminie.

Dyrektor szkoły Marianna Bogusz