Stołówka szkolna

1. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 4.00 zł – obiad dwudaniowy. ( zupa + II danie)
2. Zapisy na obiady mailowo na adres w.milewska@zespolszkol.mrozy.pl lub u wychowawców klas w dniu 1- 2 września 2020 r. (wtorek, środa)
* Imię, nazwisko dziecka, klasa.
3. Wydawanie posiłków od 7 września (poniedziałek)
4. Opłatę za obiady należy dokonać gotówką u intendenta szkoły do 10-tego każdego miesiąca.

Opłata za obiady we wrześniu wynosi: 18 dni * 4,00 = 72,00 zł
Wpłaty obowiązkowo należy dokonać do 10.09.2020 r. (czwartek u intendenta szkoły.

– Rezygnację bądź nieobecność na obiedzie należy zgłosić do intendentki najpóźniej do godz.8.00. Brak informacji będzie jednoznaczny z obciążeniem ucznia należną kwotą za obiady.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej w czasie epidemii

  1. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z posiłków.
  2. Osoby przed wejściem zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
  3. Po wejściu na stołówkę uczniowie siadają w miejscu wyznaczonym.
  4. Dania obiadowe podawane są do stolika.
  5. Po spożytym posiłku zachowując bezpieczną odległość naczynia odstawić do wyznaczonego okienka.
  6. Podczas przerwy obiadowej opłaty nie będą przyjmowane.

W załączniku procedury przygotowywania i podawania obiadów:
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/09/Procedury-stolowka.pdf