Projekt „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy”

Szanowni Państwo,

w związku z realizacją projektu „Bieg po kompetencje w Gminie Mrozy” serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach z robotyki.  
Warsztaty będą prowadzone przez studentów politechniki warszawskiej w ilości 30 godzin z  każdą grupę. Zajęcia będą odbywały się  w soboty w 2  grupach w godzinach:
1)  9.00- 12.45 – jedna grupa,
2)  13.00-16.45 – druga grupa.

Warsztaty są skierowane do uczniów klas siódmych i ósmych . Wszystkich chętnych prosimy o zapisy u wychowawców klas lub w sekretariacie szkoły.
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/09/Prezentacja-robotyka-wyslana.pdf