Dni wolne

Zapraszamy do zapoznania się z zarządzeniem Dyrektora szkoły o wykazie dni wolnych w roku szkolnym 2020/2021.
Zarządzenie nr 2/2020/2021