Europejski Dzień Języków

Europejski Dzień Języków, obchodzony 26 września, jest dniem, którego cel to promowanie nauki języków w Europie. Europejski Dzień Języków został ustanowiony z inicjatywy Rady Europy w 2001 roku w Strasburgu. Dlaczego obchodzimy Europejski Dzień Języków?
1. Aby ukazać znaczenie nauki języków w celu szerzenia wielojęzyczności oraz porozumienia międzykulturowego.
2. Aby promować różnorodność językową i kulturową Europy.
3. Aby propagować uczenie się przez całe życie, zarówno w szkole jak i poza nią.
Czy wiesz że:
1. Na świecie istnieje od 6000 do 7000 języków spośród których 225 to rdzenne języki europejskie.
2. Większość języków świata używanych jest w Azji i Afryce.
3. Przynajmniej połowa populacji na świecie jest dwujęzyczna lub wielojęzyczna co oznacza, że posługuje się dwoma lub więcej językami.
4. Dwujęzyczność wspomaga proces myślenia i sprawia, że uczenie się kolejnych języków jest łatwiejsze.
W tym roku również nasza szkoła włączyła się w obchody  Europejskiego Dnia Języków. Zostały przygotowane gazetki tematyczne,  plakaty, promujące  uczenie się języków. Wszystkich zachęcamy do zapoznania się

🙂 Nauczyciele języków obcych.