Komunikat – nauczanie hybrydowe

Komunikat Dyrektora Zespołu Szkól im. Adama Mickiewicza w Mrozach

W związku z decyzją Rady Ministrów z dnia 15.10.2020  informuję, że od poniedziałku, 19 października br. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Mrozach przechodzą na system mieszany (hybrydowy). Zajęcia stacjonarne i zdalne będą prowadzone w systemie zmiennym – tygodniowym.

Zajęcia stacjonarne (na terenie szkoły) będą prowadzone w terminie 19-23.10 br. dla klas: 1a, 1b, 3a, 3b.

Zajęcia w trybie zdalnym w terminie 19-23.10 br. będą odbywały się dla klas: 2aN, 2bN, 2aS, 2bS.

W następnym tygodniu tj. 26–30.10 nastąpi zamiana klas uczących się w powyższych trybach. Uczniowie po odbyciu nauczania w trybie stacjonarnym przejdą na nauczanie zdalne, natomiast po nauczaniu zdalnym powrócą do nauki w trybie stacjonarnym.

Uczniowie, którzy nie posiadają sprzętu mogą wypożyczyć laptopa ze szkoły. Ci którzy mają problemy z internetem (zasięg, limity) są zobowiązani do przyjścia do szkoły i uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela na terenie szkoły.

Wszystkie zajęcia będą odbywały się zgodnie z obowiązującym planem lekcji i trwać będą od 30 do 45 minut. Przerwy między lekcjami będą skorelowane z przerwami w nauczaniu stacjonarnym i trwać będą odpowiednio 10 minut, a długa przerwa 20 minut.

Obowiązkiem wszystkich uczniów jest uczestniczenie w zajęciach stacjonarnych lub zdalnych.

Dyrektor szkoły
Marianna Bogusz