Obowiązek informacyjny

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, osoby wchodzące na teren szkoły powinny wypełnić oświadczenie dotyczące stanu zdrowia oraz uwzględniające dane do kontaktu.

W załączeniu: klauzula informacyjna dotycząca obowiązku.