Zasady funkcjonowania w okresie zamknięcia szkoły

W związku z koniecznością opracowania zasad nauczania zdalnego w załączniku zostaje zamieszczona Strategia nauczania zdalnego,  która została wdrożona w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach i obowiązuje do dnia 29 listopada 2020r.

Strategia funkcjonowania szkoły