Na potrzeby edukacji zdalnej

Strona Samorządu Województwa Mazowieckiego - Przejdź na stronę
Kliknij, aby wrócić na stronę główną

W ramach Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego, realizowanego w ramach X Osi Priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1. „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1. „Edukacja Ogólna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach otrzymał oprogramowanie do prowadzenia zajęć z biologii człowieka, biologii roślin, biologii zwierząt oraz chemii, fizyki i astronomii, geologii, geometrii, paleontologii i kultury. Szkole zostały także przekazane komputery stacjonarne, laptopy, tablety, routery i karty sim. Nowy sprzęt umożliwia uczniom nieposiadającym odpowiednich warunków technicznych, uczestnictwo w zdalnych zajęciach lekcyjnych.
Ewelina Igańska