„Zapalmy Światło Wolności”

13 grudnia o godz. 19.30 nasi uczniowie przyłączyli się do akcji społecznej „Zapalmy Światło Wolności”, upamiętniającej ofiary stanu wojennego. Znicze pamięci zapłonęły w oknach domów, a także przed Pomnikiem Walk Narodowowyzwoleńczych przy Urzędzie Gminy w Mrozach i przed budynkiem naszej szkoły. Chętni uczniowie mogli też zapalić znicze wirtualnie na stronie IPN.