Ważne daty

Od 23 grudnia do 3 stycznia trwa przerwa świąteczna, więc jest to czas wolny od zajęć dydaktycznych. od 4 do 17 stycznia, po zmianie kalendarza, w całej Polsce odbywają się ferie zimowe.
Uczniowie zainteresowani poprawą proponowanych ocen śródrocznych mogą to zrobić do 25 stycznia.