W czwartek 31 grudnia 2020 roku, po długiej chorobie, zmarła Maria Kaczmarek, nauczycielka języka polskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
Maria Kaczmarek urodziła się 25 maja 1949 roku w Mińsku Mazowieckim, gdzie ukończyła naukę w liceum ogólnokształcącym. Studiowała na Uniwersytecie Warszawskim  na Wydziale Filologii Polskiej i Słowiańskiej  i uzyskała dyplom magistra filologii polskiej w 1975 roku. W latach 1978-1981 była doktorantką stacjonarnych studiów doktoranckim w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.
Pracowała w Szkole Podstawowej w Rudzie, Szkole Podstawowej nr 1 i nr 4 w Mińsku Mazowieckim, Szkole Podstawowej w Halinowie, Liceum Ogólnokształcącym w Mińsku Mazowieckim, Zespole Szkól Zawodowych CZSR w Mińsku Mazowieckim, Liceum Ekonomicznym w Mińsku Mazowieckim, a w latach 1993-2005 w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
Na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Pokój jej duszy.
Informacje o pogrzebie zamieścimy niezwłocznie.