Program Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość

Kuratorium Oświaty w Warszawie wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim, NASK Państwowym Instytutem Badawczym, Komendą Stołeczną Policji, Urzędem Ochrony Danych Osobowych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”. Kierowany jest on do rodziców i nauczycieli. Celem jest wsparcie dzieci i młodzieży w nauce w czasie zdalnej edukacji.

Program ma na celu wspomaganie dzieci i młodzieży w nauce na odległość poprzez przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy i umiejętności przydatnych w organizacji bezpiecznego procesu zdalnej edukacji. Realizacja odbędzie się w cyklu webinarów w formie online w okresie styczeń – marzec 2021 r. Cykl spotkań będzie się składał z 3 webinarów dla rodziców oraz 3 dla nauczycieli i środowiska szkolnego/edukacyjnego prowadzonych przez ekspertów w danej dziedzinie.

Webinary są zaplanowane na godzinę 18.00 dla rodziców oraz na godzinę 14.00 dla nauczycieli. Spotkania zostaną zrealizowane na kanale YouTube .

Każdy zainteresowany będzie mógł też śledzić webinarium on – line.
Link do spotkania w dniu 21 stycznia https://youtu.be/NaYgDCOaIi4
Link do spotkania w dniu 11 lutego https://youtu.be/i3ZlZwhmqSQ
Link do spotkania w dniu 25 lutego https://youtu.be/R544mFsClqk  (premiera materiału o godz. 18:00)

Lp.Tematyka webinarówTermin emisji
1.Potrzeby psychiczne, społeczne i emocjonalne dzieci i młodzieży w okresie pandemii. 21.01.2021r.
godz.18.00
2.Sposoby wspomagania dzieci w nauce. Czas na naukę i relaks. Atrakcyjne narzędzia i materiały online. 11.02.2021r.
godz.18.00
3. Młodzi użytkownicy internetu – wyzwania, bezpieczeństwo, ochrona wizerunku  w sieci. Co wiemy, o czym nie wiemy, a czego się nie domyślamy czyli jak towarzyszyć dziecku w cyfrowym świecie?  25.02.2021r.
godz.18.00
Lp.Tematyka webinarówTermin emisji
4.Uczeń bezpieczny w sieci – jak przeciwdziałać zagrożeniom online. Kiedy i jak reagować? 04.03.2021r.
godz.14.00
5.Bezpieczeństwo danych osobowych w okresie kształcenia na odległość.11.03.2021r.
godz.14.00
6.Organizacja procesu wspomagania  ucznia ze specjalnymi potrzebami w okresie pandemii.  25.03.2021r.
godz.14.00

Zapraszamy!