Zakończenie roku szkolnego klas trzecich Liceum

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla klas III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach odbędzie się na sali gimnastycznej 30 kwietnia 2021 o godz. 11.00.

W programie:
wręczenie stypendiów dyrektora szkoły, certyfikatów za realizację innowacji pedagogicznych edukacja wojskowa i  edukacja policyjna, świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, a także zaświadczeń o działalności na rzecz szkolnego wolontariatu.

Jednocześnie przypominamy, że do sali egzaminacyjnej wchodzimy zachowując odpowiedni dystans – co najmniej 1,5 m oraz zakrywamy usta i nos.