Indeks Start2Star

Ruszyła rekrutacja do 14. Edycji Indeks Start2Star. To program stypendialny, adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych maturzystów, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy zaczynają studia. Co roku wybieranych jest 14-stu maturzystów, którzy otrzymają stypendium w wysokości 1600zł brutto miesięcznie, wypłacane przez cały okres studiów (I i II stopnia). Kwota ta pozwoli nie tylko pokryć koszty kształcenia, ale także utrzymania, a także inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie: https://paga.org.pl/programy/indeks-start2star-xiv-edycja/.

Zawsze gotowi, zawsze blisko

W piątkowy poranek, 28 maja na placu przed szkoła pojawił się namiot „terytorialsów” z 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. rtm. Witolda Pileckiego – 65. Batalion lekkiej piechoty w Pomiechówku. Spotkanie na temat służby w WOT dla klas z innowacją edukacja wojskowa poprowadziły szer. Anna Polankiewicz i szer. Julia Igańska – nasze tegoroczne maturzystki, które przez ostatni rok godziły służbę w wojsku z nauką w szkole. Po prezentacji uczniowie mogli poznać sprzęt wojskowy używany przez WOT i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia, a także wygrać drobne upominki (smycze, kubki, opaski odblaskowe i długopisy) w konkursie wiedzy. Spotkanie odbyło się z inicjatywy uczniów kl. II aS, którzy biorą udział w konkursie IPN „Żołnierze w służbie historii”.

Zapraszamy do Liceum

Ruszyła elektroniczna rekrutacja do szkół średnich. My również, jako Liceum Ogólnokształcące serdecznie zapraszamy uczniów klas ósmych w nasze progi. W tym roku proponujemy klasy: z innowacja pedagogiczna edukacja wojskowa oraz edukacja policyjna a także ogólną.

Poniżej list do klas ósmych z ofertą. Zapraszamy do zapoznania się!
LIST
Więcej informacji o rekrutacji w zakładce Oferta Liceum.

Egzamin ósmoklasisty

Już jutro uczniowie klas ósmych przystąpią do egzaminu ósmoklasity. Wszystkim życzymy połamania pióra i powodzenia!

Harmonogram egzaminów przedstawia się następująco:
25 maja – język polski, godz. 9.00; czas trwania: 120 minut (wydłużenie do 180 minut)
26 maja – matematyka, godz. 9.00; czas trwania: 100 minut (wydłużenie do 150 minut)
27 maja – język angielski, godz. 9.00; czas trwania: 90 minut (wydłużenie do 135 minut)

Po kliknięciu w link zapraszamy do zapoznania się z wytycznymi dotyczącymi organizacji egzaminu ósmoklasisty w warunkach zagrożenia.

Zajęcia z Żandarmerią

Od 13 maja klasy mundurowe wznowiły zajęcia stacjonarne z Żandarmerią Wojskową. Zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

ZAJĘCIA- FILM

Zbiórka surowców wtórnych

Zapraszamy do udziału w zbiórce surowców wtórnych w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
W szkole, w dniach 17 maja – 15 czerwca będzie organizowana zbiórka makulatury i butelek pet. Miejsce zbiórki świetlica szkolna. Każdy uczeń biorący udział otrzyma punkty z zachowania. Zapraszamy!

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej

W związku z poprawą  sytuacji epidemicznej w kraju MEN ogłosił, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa szkoły wracają do normalnej pracy.

Od 17 maja br. uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz  liceum ogólnokształcącego  przechodzą na naukę do szkoły w tzw. systemie hybrydowym (50 proc w szkole/50 proc w domu).

Wykaz klas, które w  okresie 17 maja 2021r.- 21 maja 2021r. będą uczyć się na terenie szkoły.

1. Klasa 8a -sala nr 12,
2. klasa 8b- sala nr 14,
3. klasa 2AS LO- sala nr 17,
4. klasa 2BS LO- sala nr 20,
5. klasa 2AN LO- sala nr 29,
6. klasa IA LO- sala nr 24.

Wykaz klas, które w  okresie 24 maja 2021r.-28 maja 2021r.  , będą uczyć się na terenie szkoły:

1. Klasa 7a -sala nr 29,
2. klasa 7b- sala nr 13,
3. klasa 7c – sala nr 24,
4. klasa 7i- sala nr 10,
5. klasa IB LO- sala nr 16,
6. klasa 2BN LO- sala nr 20.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie  będą uczyć się  się już stacjonarnie w szkole.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).

Zakończenie roku

W piątek 30 kwietnia oficjalnie klasy trzecie liceum zakończyły rok szkolny. Trzy lata nauki minęły bardzo szybko, teraz już tylko matura. Dyrekcja szkoły wręczyła stypendia naukowe najlepszym absolwentom oraz nagrody książkowe za wyniki w nauce. Wszystkim gratulujemy i życzymy połamania pióra na maturze!