Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej

W związku z poprawą  sytuacji epidemicznej w kraju MEN ogłosił, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa szkoły wracają do normalnej pracy.

Od 17 maja br. uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz  liceum ogólnokształcącego  przechodzą na naukę do szkoły w tzw. systemie hybrydowym (50 proc w szkole/50 proc w domu).

Wykaz klas, które w  okresie 17 maja 2021r.- 21 maja 2021r. będą uczyć się na terenie szkoły.

1. Klasa 8a -sala nr 12,
2. klasa 8b- sala nr 14,
3. klasa 2AS LO- sala nr 17,
4. klasa 2BS LO- sala nr 20,
5. klasa 2AN LO- sala nr 29,
6. klasa IA LO- sala nr 24.

Wykaz klas, które w  okresie 24 maja 2021r.-28 maja 2021r.  , będą uczyć się na terenie szkoły:

1. Klasa 7a -sala nr 29,
2. klasa 7b- sala nr 13,
3. klasa 7c – sala nr 24,
4. klasa 7i- sala nr 10,
5. klasa IB LO- sala nr 16,
6. klasa 2BN LO- sala nr 20.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie  będą uczyć się  się już stacjonarnie w szkole.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).