Zajęcia z Żandarmerią

Od 13 maja klasy mundurowe wznowiły zajęcia stacjonarne z Żandarmerią Wojskową. Zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

ZAJĘCIA- FILM