Zbiórka surowców wtórnych

Zapraszamy do udziału w zbiórce surowców wtórnych w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
W szkole, w dniach 17 maja – 15 czerwca będzie organizowana zbiórka makulatury i butelek pet. Miejsce zbiórki świetlica szkolna. Każdy uczeń biorący udział otrzyma punkty z zachowania. Zapraszamy!