Czas relaksu

W ostatnim tygodniu szkoły, gdy podstawa programowa została już zrealizowana, a posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej odbyło się w szkole w ostatnich dniach zapanował czas relaksu. Wychowawcy swoimi podopiecznym zorganizowali klasowe wyjścia, wyjazdy a nauczyciele na poszczególnych przedmiotach zazwyczaj, szczególnie w te ostatnie upalne dni roku szkolnego, zajęcia prowadzili na świeżym powietrzu.

„]