Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy na  uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2021r.
Na sali gimnastycznej o godz.9.30 odbędzie się spotkanie Dyrektora z klasami: 7a, 7b, 7i oraz 1a LO.
Po spotkaniu powyższe klasy zapraszamy na spotkanie z wychowawcami do:
7a – sala 14
7b – sala 13
7i – sala 12
1 a LO – sala 28

Pozostali uczniowie spotykają się w klasach ze swoimi wychowawcami wg podanego niżej harmonogramu:
8a – sala 19
8b – sala 20
8c – sala 11
8i – sala 10
2a LO – sala 24
2b LO – sala 29
3aS LO – sala 26
3bS LO – sala 25
3aN LO – sala 16
3bNLO – sala 17

Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego.
W budynku szkoły w miejscach wspólnych obowiązują maseczki oraz zachowanie dystansu 1,5m. Przy wejściu do szkoły dezynfekcja.