Adres Szkoły

Zespół Szkół 

im. Adama Mickiewicza

w Mrozach

05-320 Mrozy, ul. Licealna 3

tel./fax. 25 757 41 94
e-mail: zespolszkol@mrozy.pl