Zajęcia z Żandarmerią

Od 13 maja klasy mundurowe wznowiły zajęcia stacjonarne z Żandarmerią Wojskową. Zajęcia odbywały się na świeżym powietrzu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

ZAJĘCIA- FILM

Zbiórka surowców wtórnych

Zapraszamy do udziału w zbiórce surowców wtórnych w ramach konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
W szkole, w dniach 17 maja – 15 czerwca będzie organizowana zbiórka makulatury i butelek pet. Miejsce zbiórki świetlica szkolna. Każdy uczeń biorący udział otrzyma punkty z zachowania. Zapraszamy!

Harmonogram powrotu do nauki stacjonarnej

W związku z poprawą  sytuacji epidemicznej w kraju MEN ogłosił, że w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa szkoły wracają do normalnej pracy.

Od 17 maja br. uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz  liceum ogólnokształcącego  przechodzą na naukę do szkoły w tzw. systemie hybrydowym (50 proc w szkole/50 proc w domu).

Wykaz klas, które w  okresie 17 maja 2021r.- 21 maja 2021r. będą uczyć się na terenie szkoły.

1. Klasa 8a -sala nr 12,
2. klasa 8b- sala nr 14,
3. klasa 2AS LO- sala nr 17,
4. klasa 2BS LO- sala nr 20,
5. klasa 2AN LO- sala nr 29,
6. klasa IA LO- sala nr 24.

Wykaz klas, które w  okresie 24 maja 2021r.-28 maja 2021r.  , będą uczyć się na terenie szkoły:

1. Klasa 7a -sala nr 29,
2. klasa 7b- sala nr 13,
3. klasa 7c – sala nr 24,
4. klasa 7i- sala nr 10,
5. klasa IB LO- sala nr 16,
6. klasa 2BN LO- sala nr 20.

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie  będą uczyć się  się już stacjonarnie w szkole.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Rozporządzenie zgłoszone do publikacji w Dzienniku Ustaw).

Zakończenie roku

W piątek 30 kwietnia oficjalnie klasy trzecie liceum zakończyły rok szkolny. Trzy lata nauki minęły bardzo szybko, teraz już tylko matura. Dyrekcja szkoły wręczyła stypendia naukowe najlepszym absolwentom oraz nagrody książkowe za wyniki w nauce. Wszystkim gratulujemy i życzymy połamania pióra na maturze!

Zakończenie roku szkolnego klas trzecich Liceum

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla klas III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach odbędzie się na sali gimnastycznej 30 kwietnia 2021 o godz. 11.00.

W programie:
wręczenie stypendiów dyrektora szkoły, certyfikatów za realizację innowacji pedagogicznych edukacja wojskowa i  edukacja policyjna, świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, a także zaświadczeń o działalności na rzecz szkolnego wolontariatu.

Jednocześnie przypominamy, że do sali egzaminacyjnej wchodzimy zachowując odpowiedni dystans – co najmniej 1,5 m oraz zakrywamy usta i nos.

Dzień Ziemi na informatyce

Klasy siódme z okazji Dnia Ziemi na zajęciach informatycznych razem z nauczycielem wykonały zdjęcia klasowe w PIXTONie.
Nie mogli się spotkać osobiście, ale połączyli się tworząc swoje awatary.

Konkurs InstaLogik

Dwie nasze uczennice, spośród ponad 800 uczniów z Polski, osiągnęły sukces w konkursie InstaLogik. Natalia Gniazdowska została laureatką II stopnia na szczeblu ogólnopolskim, a Ludwika Igańska zajęła II wynik w powiecie mińskim. Opiekunem była pani Katarzyna Branicka – Karczmarczyk. Gratulujemy!

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line oraz adresowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

Wizyta delegacji Samorządu Województwa Mazowieckiego

W związku z przekazaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego dzisiaj w naszej szkole gościliśmy delegację z Samorządu Województwa Mazowieckiego, który reprezentowali: p. Elżbieta Lach – członek Zarządu Województwa oraz p. Mirosław Krusiewicz – dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Przedstawiciele samorządu wraz z Burmistrzem Mrozów p. Dariuszem Jaszczukiem i zastępcą p. Luizą Kowalczyk odebrali stworzoną pracownię komputerową oraz obejrzeli szkołę.
Dzięki realizacji tego projektu szkoła otrzymała: 8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, projektor multimedialny z ekranem, mobilny router Wi-Fi wraz z kartą SIM oraz pakietem oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostali nauczyciele i uczniowie szkoły.

Gmina Mrozy w ramach partnerstwa z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego


Gmina Mrozy w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, Wartość projektu: 34 999 800,00 zł, wartość dotacji: 27 999 840,00 zł .

W ramach projektu Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach otrzymał pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego zostali objęci nauczyciele i uczniowie.