Kiermasz podręczników

W poniedziałek 7 września, na długiej przerwie odbędzie się kiermasz używanych podręczników dla uczniów liceum. Zapraszamy na hol główny.

Dowozy uczniów

Szanowni Państwo,  dnia 01.09.2020r. autobusy będą dowoziły uczniów do szkoły w następujących godzinach:

Szkoła Podstawowa nr 2

8.10- Podciernie,
8.30- Dąbrowa,
8.40- Sokolnik,
8.05- Kruki,
8.10- Wola Paprotnia,
8.15-Guzew,
8.20-Trojanów,
8.25 – Lubomin
8.30 .– Wola Rafałowska

Liceum Ogólnokształcące

10.30- Kałuszyn,
10.30- Jeruzal przez Podciernie i Małą Wieś

Stołówka szkolna

1. Stawka żywieniowa w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 4.00 zł – obiad dwudaniowy. ( zupa + II danie)
2. Zapisy na obiady mailowo na adres w.milewska@zespolszkol.mrozy.pl lub u wychowawców klas w dniu 1- 2 września 2020 r. (wtorek, środa)
* Imię, nazwisko dziecka, klasa.
3. Wydawanie posiłków od 7 września (poniedziałek)
4. Opłatę za obiady należy dokonać gotówką u intendenta szkoły do 10-tego każdego miesiąca.

Opłata za obiady we wrześniu wynosi: 18 dni * 4,00 = 72,00 zł
Wpłaty obowiązkowo należy dokonać do 10.09.2020 r. (czwartek u intendenta szkoły.

– Rezygnację bądź nieobecność na obiedzie należy zgłosić do intendentki najpóźniej do godz.8.00. Brak informacji będzie jednoznaczny z obciążeniem ucznia należną kwotą za obiady.

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej w czasie epidemii

 1. W stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby uprawnione do korzystania z posiłków.
 2. Osoby przed wejściem zobowiązane są do dezynfekcji rąk.
 3. Po wejściu na stołówkę uczniowie siadają w miejscu wyznaczonym.
 4. Dania obiadowe podawane są do stolika.
 5. Po spożytym posiłku zachowując bezpieczną odległość naczynia odstawić do wyznaczonego okienka.
 6. Podczas przerwy obiadowej opłaty nie będą przyjmowane.

W załączniku procedury przygotowywania i podawania obiadów:
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/09/Procedury-stolowka.pdf

Komunikat – rozpoczęcie roku

Dyrektor Zespołu Szkół im Adama Mickiewicza w Mrozach informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się dnia 1 września 2020r. W związku z pandemią Covid- 19 zaplanowano spotkania z dyrektorem i wychowawcami dla klas VII szkoły podstawowej i klas I liceum Ogólnokszałcącego na sali gimnastycznej . Uczniowie pozostałych klas tj. kasy VIII szkoły podstawowej i II i III liceum spotykają się z wychowawcami w klasach zgodnie z następującym harmonogramem:

Szkoła podstawowa o godz. 9.00;

 1. Klasa 7a, 7b, 7c,7i – spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem Marianna Bogusz i wychowawcami tj. Panią Bożeną Standziak, Panią Ewą Sekular, Panią Kamilą Prokocką oraz Panią Jagną Sekular,
 2. Uczniowie klasy 8a – sala nr 12 – wychowawca Pani Anna Pieniak,
 3. Uczniowie klasy 8b-sala nr 8- wychowawca Pani Katarzyna Branicka – Karczmarczyk.

Liceum Ogólnokształcące godz. 11.00:

 1. Klasa I A, IB  – liceum – spotkanie na sali gimnastycznej z dyrektorem Marianna Bogusz i wychowawcami tj. Panią Marią Bieńkowską i Beatą Wąsowską
 2. Uczniowie klasy II AN – sala nr 16 – wychowawca Pani Anna Chachnowska ,
 3. Uczniowie klasy II BN-sala nr 17 –  wychowawca Pani Jolanta Koba,
 4. Uczniowie klasy II AS  – sala nr 19 – wychowawca Pani Grażyna Gołębiowska,
 5. Uczniowie klasy II BS -sala nr 20- wychowawca Pan Rafał Bukowski,
 6. Uczniowie klasy III A – sala nr 28  – wychowawca Pani Ewa Olszewska
 7. Uczniowie klasy III B-sala nr 25 – wychowawca Pani Agata Sekular

Podręczniki   otrzymane w ramach dotacji celowej dla klas 8  szkoły podstawowej w dniu 1.09.2020r. rozdadzą uczniom wychowawcy klas. Rodzice są zobowiązani do podpisania umowy,  którą uczeń następnego dnia powinien dostarczyć do wychowawcy.
W związku z opóźnieniem dostawy podręczników dla klas siódmych, zostaną one wydane uczniom w późniejszym terminie.

Dyrektor szkoły Marianna Bogusz

Jesteśmy wśród najlepszych!

Uczniowie klas I a i II a wojskowej znaleźli się w gronie 8 laureatów ogólnopolskiego konkursu IPN „Żołnierze w służbie historii” za pracę o por. Zygmuncie Jezierskim ps. „Orzeł” (wyniki ogłoszone 30 czerwca). Na konkurs nadesłano 57 prac. Zadania konkursowe były podzielone na 3 części: przygotowanie krótkiego (do 3 minut) filmu o wybranej postaci, biogram i opis miejsca pamięci oraz przeprowadzenie żywej lekcji historii. Nasi uczniowie zrobili m.in. wystawę w kościele parafialnym oraz przeprowadzili lekcję zdalną w aplikacji Teams.  Jury przyznało 8 tytułów laureata (bez wskazania miejsc) i 9 wyróżnień. Także uczniowie z klasy policyjnej II b zostali docenieni za pracę o Katyńczyku aspirancie Aleksandrze Rozbickim z Ładzynia w konkursie IPN „Policjanci w służbie historii”. Spośród nadesłanych 67 prac przyznano 9 tytułów laureatów i 9 wyróżnień. Jednym z wyróżnień uhonorowano drużynę z naszego liceum.  Największą jednak nagrodą jest rozbudzanie zainteresowania uczniów historią, zwłaszcza tą najbliższą.

Wręczenie świadectw

W związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych dnia  26 czerwca 2020r. oraz obowiązującym na terenie całego kraju stanie epidemii i związanymi z tym ograniczeniami informujemy, że procedura wydania świadectw została ustalona w taki sposób, aby ich odbiór przez uczniów odbywał się z zachowaniem dystansu społecznego, w jak najmniejszych grupach lub indywidualnie a także przy stosowaniu odpowiednich środków ochrony.
Uczniowie powinni zgłosić się do szkoły w maseczkach i posiadać jednorazowe rękawiczki. Uczeń może odebrać świadectwo szkolne także indywidualnie w innym dniu w godzinach 8.00- 16.00 w sekretariacie szkoły.

Harmonogram
wejść do szkoły dnia 26 czerwca (piątek)
dzień odbioru świadectw promocyjnych / ukończenia szkoły

Godziny rozdawaniaWejście główneWejście przez szatnięWejście przez łącznik
Godzina 09.00-10.00SP 8a – sala gimnastycznaSP 8b – sala gimnastycznaSP 8c – sala gimnastyczna
Godzina 10.15-10.45SP 7b – holl dolny SP 7a – sala gimnastyczna
Godzina 11.00-11.45L 1aN – holl dolnyL 1bN – sala gimnastycznaL 1aS – korytarz łącznika
Godzina 12.00-12.45L 1bS – holl dolnyL 2a – sala gimnastycznaL 2b – 1 piętro korytarz

Półkolonie dla uczniów

W dniach 20 – 24 lipca w szkole będą organizowane DARMOWE półkolonie dla uczniów Szkoły Podstawowej w ramach projektu Bieg po kompetencje w gminie Mrozy.

Nic tak nie zachęca do nauki jak samodzielne eksperymentowanie. Młodzi naukowcy przy pomocy bezpiecznych narzędzi oraz pod czujnym okiem instruktorów odkrywają, prawa fizyki i chemii.

Półkolonie nadzorowane przez Kuratorium Oświaty, dostosowane do zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Zajęcia organizowane na terenie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-16.00

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami promocyjnymi oraz do zapisów!

Ulotka półkolonie
Plan dnia półkolonie
Mały Inżynier – półkolonie

Challenge dla Zosi

Jednostki, instytucje i osoby w całym kraju oraz poza jego granicami biorą udział w akcji wykonywania pompek, która promuje akcję zbiórki pieniędzy dla chorej, małej Zosi z podpłockich Niszczyc w Gminie Bielsk.
Nominacja do udziału w akcji dotarła również do naszej Szkoły. Nominacją obdarzyli nas Urząd Gminy w Mrozach, Komisariat Policji w Mrozach oraz Zespół Szkół im. Marii Skłodowskiej- Curie w Mińsku Mazowieckim.

Zasady zbiórki są proste. Nominowane osoby lub jednostki strażackie muszą wykonać dziesięć pompek. Jeżeli nie zrobią tego w ciągu 48 godzin – wpłacają na zbiórkę dla Zosi minimum 10 złotych od osoby. Jeśli jednak na czas podejmą wyzwanie, wtedy muszą wpłacić minimum 5 złotych od osoby. www.siepomaga.pl/waleczna-zosia

Dzisiaj o 10.00 przed szkołą wykonaliśmy zadanie.Zapraszamy do obejrzenia filmu.
https://www.facebook.com/178569652348356/videos/832966197231644/