Komunikat Dyrektora ws konsultacji dla uczniów

Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII i absolwentom klas maturalnych uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje odbywają się indywidualnych lub są organizowane w małych grupach.
Dotychczasowe konsultacje były skierowane do tych, którzy już wkrótce przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę.
Obecnie  tj. od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas  będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.

Szkoła organizuje konsultacje po to,  by uczniowie  mieli  możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Konsultacje mają również umożliwić uczniom poprawę oceny na potrzebę klasyfikacji.
Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.

Prosimy zapoznać się z harmonogramami:

Harmonogram konsultacji
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/05/Harmonogram_konsultacje_01_06-2.doc

Konsultacje Szkoła Podstawowa
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/06/Konsultacje_SP__3___1_-3.doc

Konsultacje maturzyści
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/06/Konsultacje_maturzyści-2.doc

Konsultacje rewalidacja
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/06/rewalidacja_harmonogram-1.doc

Nowe procedury dotyczące działania szkoły

W związku ze zniesieniem kolejnych obostrzeń i zmieniającą się sytuacją w kraju zostały wprowadzone nowe procedury w celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.

Specjalna procedura bezpieczeństwa obowiązuje od 18 maja. Zapraszamy do zapoznania się z linkiem poniżej.
http://zespolszkol.mrozy.pl/wp-content/uploads/2020/05/Procedura_2020_korona_rewalidacja-.pdf

Organizacja zajęć specjalistycznych i konsultacje dla uczniów

Informujemy, że termin ograniczenia funkcjonowania szkoły został przedłużony do 7 czerwca 2020r.  
W okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r  realizowane będą  zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
Ponadto w związku z opublikowanym komunikatem MEN dotyczącym kolejnych etapów stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół zawiadamiamy, iż:
1)Od 18 maja dopuszcza się za zgodą rodziców dzieci i uczniów posiadających odpowiednio orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego bezpośrednie prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju ucznia na terenie szkoły  z zachowaniem bezpiecznych warunków ich realizacji.
2)Od 25 maja zorganizowane zostaną konsultacje z przedmiotów zdawanych na egzaminie dla uczniów klas ósmych i absolwentów przystępujących do egzaminu maturalnego.
3)Od 1 czerwca 2020r. uczniowie wszystkich klas będą mogli skorzystać z konsultacji ze  wszystkich przedmiotów, na terenie szkoły.
Uczniom zapewniona zostanie także możliwość korzystania z biblioteki szkolnej.

Dzisiaj poznaliśmy terminy egzaminów zewnętrznych i dalszej przerwy w nauce stacjonarnej. Do 24 maja nadal pozostają zamknięte szkoły i przedszkola.

Na 8 czerwca został przełożony egzamin maturalny, a ósmoklasisty ma się odbyć 16 czerwca.
Ważna informacja dla tegorocznych maturzystów – w tym roku nie ma egzaminów ustnych!

Szczegółowy harmonogram egzaminów pod linkiem:
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20200424%20E8%20EG%20EM%20Harmonogram3.pdf

Zdalne nauczanie przedłużone

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH PRZEDŁUŻONE DO 26 KWIETNIA BR.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 9 KWIETNIA 2020 R. ZMIENIAJĄCE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

Komunikat Dyrektora Szkoły

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 zawiesza się zajęcia w Zespole Szkół im. Adama do 10 kwietnia 2020r.

W okresie od 25.03.2020 do 10 .04.2020 zadania szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jak radzić sobie z lękiem i jak mówić dziecku o epidemii?

Obecnie znajdujemy się w sytuacji wyjątkowej. Nie tylko nagle tracimy poczucie bezpieczeństwa, ale też musimy szybko zaadaptować się do stałej niepewności. A ponieważ nie mamy żadnych wzorców związanych z radzeniem sobie z tzw. zarazą, scenariusze lękowe, jakie nam się uruchamiają, odnoszą się do tego, co znamy głównie z filmów katastroficznych. Pierwszą rzeczą, jaką trzeba zrobić, to przyjąć, że mamy właśnie do czynienia z sytuacją wyjątkową, ale też nie jesteśmy w stanie nie czuć lęku, nie mieć wątpliwości czy nie panikować. Uświadomienie sobie, tego że mamy prawo tak odczuwać i że jest to coś normalnego jest w obecnej sytuacji bardzo ważne.Jak rozproszyć negatywne myśli?W czasach kryzysu stare sposoby nie działają, a nowe jeszcze nie zostały wypracowane, w związku z tym wszelkie próby ich wypracowania powinny być akceptowane. Pewnym sposobem poradzenia sobie z tym stanem jest podejmowanie działań związanych z poszukiwaniem wsparcia, czyli najczęściej możliwości wygadania się przed bliskimi czy znajomymi. Niektórzy odwołują się do strategii związanych z duchowością: do modlitwy czy medytacji. Inni wolą oddać się jakiejś formie rozrywki np. sport bądź czytanie książek, oglądanie seriali. Ważne, aby w naszym życiu nadal była rutyna, coś co jest stałego, do czego możemy się odnieść, aby mieć poczucie sprawstwa. Podejmujmy wszelkie działania, które pomogą nam zapanować nad sobą.Można wyznaczyć sobie też godziny, w których szukam informacji na temat sytuacji w Polsce i na świecie, żeby nie być podłączonym bez przerwy do strumienia informacji. Można też stosować różne techniki wyobrażeniowe związane ze zmianą naszego funkcjonowania: czyli jeśli myślę z paniką o tym, że przez następne tygodnie czy miesiące będę musiał siedzieć w domu, to dobrze sobie wyobrazić, co będę w tym czasie robił: posprzątam mieszkanie, zacznę gotować obiady, na co nie miałem czasu wcześniej, odrobię zaległości lekturowe, pobawię się z dziećmi. Szukajmy pozytywów. Jak pomóc dzieciom w przejściu przez ten czas?Dzieci przeżywają nie tyle sam fakt istnienia koronawirusa, bo ten dla nich, tak jak i dla nas, jest jednak dość abstrakcyjny, one reagują na panikę rodziców w postaci na przykład nakazywania im ciągłego mycia rąk czy zakazywania wychodzenia z domu. Dlatego zalecana jest tzw. postawa drużynowa, czyli mówienie, że sobie poradzimy. I że to jest normalne, że się boisz. Absolutnie nie można obśmiewać dziecięcych lęków ani mówić, że to nic poważnego, że to minie i że nic się nie stanie. Zamiast tego warto mówić, że trzeba mieć nadzieję, że wszystko będzie dobrze. I nie wykorzystywać obecnej sytuacji jako sposobu wychowawczego w stylu: jak nie będziesz słuchał mamy, to cię zje koronawirus.To, że dziecko przeczyta czy usłyszy, że dzieci roznoszą koronawirusa i zarażają babcie czy dziadków, to jedno. Ważna jest nasza reakcja. Nie chodzi o to, że dorosły ma udzielić naukowej i konkretnej odpowiedzi, on ma zająć się jego emocjami. Jeśli dziecko wraca do tego często, możemy chwilowo odwrócić jego uwagę np. jakąś zabawą, ale jeśli dalej będzie pytało, należy odwołać się do zasad, a konkretnie do tego, że dla bezpieczeństwa seniorów nie kontaktujemy się teraz z nimi. I dodać, że taką zasadę wprowadzili dorośli, bo jeszcze nie wiedzą, jak sobie z tym wirusem poradzić, ale na pewno sobie poradzą. Bo ludzie zawsze sobie jakoś radzą.

Pedagog szkolny Maria PrusińskaPsycholog szkolny Agnieszka Ostrowska