Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ

ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

W ZESPOLE SZKÓŁ
IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH

Lp.Uroczystości /  ImprezyTerminOdpowiedzialny
1Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego1 września 2020Dyrektor
2Kiermasz używanych podręczników7 września  2020Pedagog
3Narodowe czytanie – Balladyna Juliusza Słowackiego7-11 września 2020N-le bibliotekarze, jęz. polskiego,
4Zebranie Rady Pedagogicznej15 września  2020Dyrektor
5Akcja Sprzątanie świata 2020  Rezygnuję, Redukuję, Segreguję18 -20  wrzesień 2020Nauczyciele biologii,  Wychowawcy klas
6Integracja klas pierwszych liceum  września  2020Wychowawcy klas drugich i pierwszych
7Szkoleniowe posiedzenie rady pedagogicznej Wypalenie zawodowe21 września 2020Dyrektor
8Integracja klas VII Szkoły Podstawowej  września 2020Wychowawcy klas siódmych i ósmych
9Zebranie z rodzicami29,30 września 2020Wychowawcy klas
1081 rocznica wybuchu  II wojny światowej29 września 2020   Jacek Trojanowski, Wąsowska Beata, Kwiatkowska Danuta, Bogusz Marianna.
11Projekt” Młodzi- odpowiedzialni za kółkiem”30 września 2020r.Dyrektor
12Noc bibliotek  Klimat na czytanie9 października 2020Klaudia Choinka, Ewa Jagodzińska
13Dzień Edukacji Narodowej Ślubowanie na Sztandar Szkoły uczniów klas pierwszych LO14 października 2020Samorząd Uczniowski, Wychowawcy klas pierwszych
14Dzień papieski16  października 2020Ewelina Igańska, Anna Konkol
15Październik miesiącem Cyberbezpiecznipaździernik 2020Branicka-Karczmarczyk K., Szybka Grzegorz
16Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych21 październik 2020Klaudia Choinka, Ewa Jagodzińska  
17Apel z okazji Wszystkich Świętych- pamięć o żołnierzach i bohaterach  walce o Polskę.30 października 2020Beata Wąsowska, Jacek Trojanowski, Danuta Kwiatkowska
18Próbne egzaminy ósmoklasisty i maturalne, Nowa Era, Operon, CKEListopad 2020 grudzień 2020 styczeń  2021Dyrektor , wychowawcy klas VIII, i III LO.
19Narodowe Święto Niepodległości 11 Listopada10  listopada 2020Sekular Agata, Koba Jolanta, Pieniak Anna, Wołkiewicz Jolanta
20Dzień otwarty20 listopada 2020Dyrektor, wychowawcy
21Dyskoteka Andrzejkowa28 listopada 2020Samorząd Uczniowski
22Spektakl profilaktyczny wynikający z realizacji programu profilaktyczno-wychowawczegolistopad 2020Pedagog
23Poinformowanie rodziców o proponowanych ocenach na pierwsze półrocze i ocenach zachowaniado 15 grudnia 2020Nauczyciele przedmiotów, Wychowawcy
24Dzień Patrona Szkoły i Wigilia22 grudnia 2020Dyrektor, Klasy 1 LO i wychowawcy klas: G.Gołębiowska,
A. Chachnowska, E. Igańska, J. Koba
25Zimowa przerwa świąteczna23-31 grudnia 2020 
26Zebranie rady pedagogicznej – KLASYFIKACJA PÓŁROCZNA11 stycznia 2021Dyrektor
27Zakończenie  I półrocza roku szkolnego 2020/2021 i zebranie z rodzicami15 stycznia 2021Dyrektor
28Sztab WOŚP10 stycznia 2021 
29Dzień bezpiecznego Internetu9 lutego 2021K. Branicka- Karczmarczyk
30Ferie zimowe18-31 stycznia 2021 
31Studniówka16 stycznia 2021Wychowawcy klas III
32Tydzień języków obcychmarzec 2021Nauczyciele języków obcych
33Dzień Wiosny Dzień Samorządności Szkolnej19 marca  2021Samorząd Uczniowski
34Dzień otwarty dla uczniów Sz. Podst. i LO. Poinformowanie uczniów i rodziców klas III LO o przewidywanych ocenach i ocenach zachowania.15  marca 2021Wychowawcy klas. nauczyciele poszczególnych przedmiotów
35Tydzień języka polskiego22 marca – 26 marca 2021Nauczyciele języka polskiego
36Wiosenna przerwa świąteczna1 – 6 kwietnia 2021Dyrektor
37Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej dla uczniów klas trzecich LO19  kwietnia 2021Dyrektor
38Dzień otwarty dla kandydatów do LO, Dzień promocji szkoły27 kwietnia 2021Klasy I LO
39Święto Konstytucji 3 Maja29 kwietnia 2021Kwiatkowska Danuta, Wołkiewicz Jolanta Pieniak Anna
40Zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas III LO30  kwietnia  2021Dyrektor
41Powiatowe Targi Szkół Ponadgimnazjalnych, promocja szkołykwiecień 2021Dyrektor, Wicedyrektor
42Egzamin maturalny – język polski4 maja 2021  godz. 9.00 PPDyrektor
43Egzamin maturalny – matematyka5 maja 2021  godz.9.00 PPDyrektor
44Egzamin maturalny – język angielski6 maja 2021 godz. 9.00  PP 7 maja 2021  godz.9.00 PRDyrektor
45Egzamin maturalny – przedmioty dodatkowe7-19 maja2021Dyrektor
46Egzamin maturalny – część ustna
język polski, języki obce
wg harmonogramu ustalonego przez szkołę
7 – 20 maja 2021Dyrektor
47Poinformowanie rodziców o przewidywanych rocznych ocenach i ocenach zachowania – zebraniedo 21  maja 2021Wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów
48Egzamin ósmoklasisty- język polski25 maja 2021Dyrektor
49Egzamin ósmoklasisty- matematyka26 maja 2021Dyrektor
50Egzamin ośmioklasisty- język nowożytny27 maja 2021Dyrektor
51Dodatkowy termin egzaminu maturalnego – część pisemnajęzyk polski – 1 czerwca 2021 matematyka – 2 czerwca 2021  język obcy – 7 czerwca 2021Dyrektor
52Dodatkowy termin egzaminu maturalnego – część ustna7 – 12 czerwca 2021Dyrektor
53Dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty  język polski – 16 czerwca 2021 matematyka – 17 czerwca 2021  język obcy nowożytny – 18 czerwca 2021  Dyrektor
54Odjazdowy bibliotekarzczerwiec 2021Choinka Klaudia
55Bal ósmoklasistyczerwiec 2021Wychowawcy klas ósmych
56Termin wydania zdającym zaświadczeń z OKE – egzamin ósmoklasisty9 lipca 2021Dyrektor
57Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej21 czerwca 2021Dyrektor
58Dzień sportu. Rozegranie turniejów o puchar Dyrektora szkoły23 czerwca 2021N-le wych. fiz. Samorząd Uczniowski
59Uroczyste zakończenie roku szkolnego.25 czerwca 2021Dyrektor
60Ferie letnie26 czerwca 2021 31 sierpnia 2021 
61Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach egzaminu maturalnego5 lipca 2021Dyrektor
62Obóz szkoleniowo –wypoczynkowy dla klas mundurowychlipiec 2021 
63Poprawkowy egzamin maturalny – część pisemna24 sierpnia 2021Dyrektor
64Poprawkowy egzamin maturalny – część ustna23sierpnia 2021Dyrektor
65Odbiór świadectw dojrzałości10 września 2021Dyrektor