Klasa edukacja policyjna

Jeśli jesteś zainteresowany służbą w Policji, wiążesz swoją przyszłość z pracą w tych służbach mundurowych, oferujemy Ci możliwość podjęcia nauki w klasie z Edukacją Policyjną pod patronatem Komendanta Głównego Policji. W ramach realizowanych modułów będziesz mógł przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną, jaką odbywają kandydaci do służby w Policji, a w procesie rekrutacji otrzymasz dodatkowo 2 punkty, ponieważ będziesz absolwentem klasy z innowacją pedagogiczną.

Przygotujemy Cię do testu sprawności fizycznej, abyś pomyślnie mógł przejść przez tor przeszkód. Po zakończeniu edukacji będziesz przygotowany do podjęcia studiów lub pracy w służbach mundurowych.

Proponujemy:

  • – realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym: geografia, WoS, język angielski;
  • – do wyboru przez kandydata język rosyjski lub niemiecki;
  • – zajęcia dodatkowe w ramach innowacji pedagogicznej: elementy samoobrony, pierwszej pomocy; zajęcia na strzelnicy;
  • – zajęcia warsztatowe prowadzone przez przedstawicieli policji;
  • – udział w spartakiadach klas mundurowych;
  • – reprezentowanie szkoły w uroczystościach państwowych i lokalnych.

ROZSZERZENIA: geografia, wos, język angielski.

EP