Klasa mundurowa

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

SDC13679

Liczba miejsc: 30

Jeśli pasjonuje Cię tematyka wojskowa, mundur czy strzelectwo? Interesujesz się szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym? Wiążesz swoją przyszłość z pracą w służbach mundurowych? Jeśli tak, nasza klasa BP jest dla Ciebie najlepszą ofertą edukacyjną. Realizujemy w niej dodatkowe zajęcia z policją,  wojskiem, strażą  pożarną, strażą graniczną , strażą miejską, służbą więzienną. Proponujemy zajęcia na strzelnicy,  basenie, kurs samoobrony,  musztrę , zajęcia z terenoznawstwa, udział w uroczystościach patriotycznych lokalnych i państwowych. Przygotujemy Cię do podjęcia studiów w szkołach mundurowych, (np. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni) i AWF.

W trakcie zajęć organizowane będą wyjazdy do Jednostek  Wojskowych,  Straży Granicznej, Służby Celnej, Wydziału  Zarządzania Kryzysowego, Policji, Straży Miejskiej itp.

Zaproponujemy Ci kilkudniowe obozy wypoczynkowo-szkoleniowe,  gdzie odkryjesz metody komunikacji, budowania strategii, podejmowania szybkich decyzji, motywacji i współdziałania w grupie.

Po ukończeniu tej klasy uzyskasz zaświadczenie  potwierdzające ukończenie kursu samoobrony, przeszkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeszkolenia strzeleckiego, przeszkolenia wojskowego. Będziesz miał możliwość uzyskania zaświadczenia ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej, zdobędziesz kartę pływacką oraz zdobędziesz tytułu młodszego ratownika. Wszystko to pomoże Ci podjąć pracę w służbach bezpieczeństwa publicznego lub w rozpoczęciu kariery w wojsku.

Ubiegający się o przyjęcie do klasy mundurowej – BP  powinien dostarczyć aktualne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
Najniższa ocena z zachowania wymagana w klasie  mundurowej to ocena dobry.

ROZSZERZENIA: geografia, wos, język angielski.

BP