Klasa sportowo – turystyczna

SDC13426

Liczba miejsc: 30

Jeżeli interesujesz się sportem, jesteś aktywny i chcesz promować aktywny tryb życia oraz postawy prozdrowotne u innych – wybierz tę klasę!
W klasie sportowo-turystycznej  możesz nie tylko rozwijać swoje zainteresowania i zdolności sportowe, lecz także poszerzyć wiedzę z zakresu funkcjonowania ludzkiego organizmu. Jest to klasa dla tych, którzy lubią geografię, bliskie i dalekie podróże, są ciekawi innych kultur, marzą o pracy w branży turystycznej.
Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach związanych z turystyką i na większości kierunków na akademii wychowania  fizycznego, rehabilitacji, fizjoterapii.
W cyklu kształcenia, poza planowanymi lekcjami, przewidziane są dodatkowo 2 godziny wychowania fizycznego. W ramach dodatkowych godzin organizowane będą zajęcia na nartach biegowych oraz wyjazdy na basen i lodowisko. Szkoła posiada konieczne zaplecze treningowe – dobrze wyposażoną  halę sportową, siłownię, boiska piłkarskie, stadion lekkoatletyczny, tereny sportowo-rekreacyjne, ścieżki zdrowia, szlaki rowerowe i piesze.
Planowane są również: Letni obóz  sportowy, zimowy obóz narciarski, rajdy, złazy, wycieczki.

ROZSZERZENIA: biologia, geografia,  język angielski

Ubiegający się o przyjęcie do klasy turystyczno – sportowej  powinien dostarczyć aktualne orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach sportowych.

ST