Klauzula informacyjna

Klauzula Informacyjna

Administrator danych Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach powołał na stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Panią Magdalenę Lenart

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.