Podręczniki


Ze względu na opóźnienie w dostawie podręczników oraz sytuację epidemiczną
podręczniki dla uczniów klas siódmych będą rozdawane przez wychowawców w późniejszym terminie, a uczniowie klas ósmych otrzymają je w dniu rozpoczęcia roku szkolnego od wychowawców.

Podręczniki na rok szkolny 2020/2021 według klas:

Wykaz podręczników do klasy siódmej
Wykaz podręczników do klasy ósmej
Wykaz podręczników do klasy 1 LO oddział ogólny
Wykaz podręczników do klasy 1 LO oddział wojskowy
Wykaz podręczników do klasy 1 LO oddział policyjny
Wykaz podręczników do klasy 2 aN LO

Wykaz podręczników do klasy 2 bN LO

Wykaz podręczników do klasy 2 aS LO

Wykaz podręczników do klasy 2bS LO

Wykaz podręczników do klasy 3 LO