Rada rodziców

Podajemy numer konta Rady Rodziców:

77 9227 0004 0000 0114 2000 0010

Prosimy o wpłaty zgodnie z deklaracją