Rocznica Konstytucji 3 maja

Z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, uczniowie klas III Publicznego Gimnazjum   pod kierunkiem Bożeny Jasik i Urszuli Rozbickiej przygotowali program artystyczny,który składał się z  krótkiego rysu historycznego tamtych wydarzeń w postaci filmu. Młodzież zaprezentowała także montaż słowno – muzyczny ilustrowany slajdami.
Apel miał na celu edukację historyczno – patriotyczną społeczności szkolnej.