Bieg KOMANDOSA – Urle

W piątek 6 października na terenie Liceum Ogólnokształcącego w Urlach odbył się IX Szkolny Bieg Komandosa. Patronat honorowy nad tegorocznym biegiem objął Mazowiecki Kurator Oświaty. W tegorocznym biegu udział wzięły reprezentacje szkół ponadpodstawowych z Tłuszcza, Wyszkowa, Ostowi Mazowieckiej, Ciechanowca, Mrozów i Sulejówka. Uczniowie musieli pokonać trasę o długości 1,5 km i 3 km, na której znajdowały się przeszkody. Strzelanie, czołganie pod zasiekami, przejście przez opony, przeskoczenie ścianki i to wszystko w biegu. W tym roku dodatkową konkurencją był rzut granatem ćwiczebnym do celu. W klasyfikacji zespołowej nasi uczniowie z klasy mundurowej zajęli 3 miejsce, natomiast indywidualnej Ania Bortkiewicz zajęła także 3 miejsce.