Dzień Edukacji Narodowej


Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto,
które przypomina o wielkiej wartości, jaką stanowi edukacja
oraz o szczególnej misji polegającej na budowaniu fundamentów pomyślnej i lepszej przyszłości.
Z tej wspaniałej okazji do Wszystkich Pracowników Szkół i Placówek
kierujemy słowa szczerego uznania, szacunku oraz wyrazy wdzięczności
za wysiłek i poświęcenie w realizowaniu trudnego,
ale jakże pięknego powołania kształcenia dzieci i młodzieży.