Próbny egzamin maturalny z CKE

Od 3 do 16 marca na terenie szkoły zostanie przeprowadzony próbny egzamin maturalny zgodnie z harmonogramem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W tabeli poniżej daty egzaminów z poszczególnych przedmiotów:

Data egzaminuPrzedmiot  egzaminacyjny
03.03.2021       godz.09.00Język polski PP
04.03.2021       godz.09.00Matematyka PP
05.03.2021       godz.09.00Język angielski PP
08.03.2021       godz.09.00Język angielski PR
08.03.2021       godz.14.00Język rosyjski PP
09.03.2021       godz.09.00Język polski PR
10.03.2021       godz.09.00Matematyka PR
11.03.2021       godz.09.00Biologia PR
12.03.2021       godz.09.00Chemia PR
12.03.2021       godz.14.00Wiedza o społeczeństwie PR
15.03.2021       godz.09.00Historia PR
16.03.2021       godz.09.00Geografia PR

Materiały i przybory pomocnicze na egzaminie maturalnym