Zakończenie roku szkolnego klas trzecich Liceum

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 dla klas III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Mrozach odbędzie się na sali gimnastycznej 30 kwietnia 2021 o godz. 11.00.

W programie:
wręczenie stypendiów dyrektora szkoły, certyfikatów za realizację innowacji pedagogicznych edukacja wojskowa i  edukacja policyjna, świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych za wyniki w nauce oraz za osiągnięcia sportowe, a także zaświadczeń o działalności na rzecz szkolnego wolontariatu.

Jednocześnie przypominamy, że do sali egzaminacyjnej wchodzimy zachowując odpowiedni dystans – co najmniej 1,5 m oraz zakrywamy usta i nos.

Dzień Ziemi na informatyce

Klasy siódme z okazji Dnia Ziemi na zajęciach informatycznych razem z nauczycielem wykonały zdjęcia klasowe w PIXTONie.
Nie mogli się spotkać osobiście, ale połączyli się tworząc swoje awatary.

Konkurs InstaLogik

Dwie nasze uczennice, spośród ponad 800 uczniów z Polski, osiągnęły sukces w konkursie InstaLogik. Natalia Gniazdowska została laureatką II stopnia na szczeblu ogólnopolskim, a Ludwika Igańska zajęła II wynik w powiecie mińskim. Opiekunem była pani Katarzyna Branicka – Karczmarczyk. Gratulujemy!

InstaLogik to popularyzatorski konkurs matematyczno-informatyczny dla uczniów klas 4-8 SP. Konkurs realizowany jest w całości on-line oraz adresowany jest do wszystkich uczniów zainteresowanych zagadkami logicznymi, matematyką, do tych, którzy interesują się programowaniem lub chcieliby postawić w programowaniu pierwsze samodzielne kroki.

Wizyta delegacji Samorządu Województwa Mazowieckiego

W związku z przekazaniem sprzętu zakupionego w ramach projektu Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego dzisiaj w naszej szkole gościliśmy delegację z Samorządu Województwa Mazowieckiego, który reprezentowali: p. Elżbieta Lach – członek Zarządu Województwa oraz p. Mirosław Krusiewicz – dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Przedstawiciele samorządu wraz z Burmistrzem Mrozów p. Dariuszem Jaszczukiem i zastępcą p. Luizą Kowalczyk odebrali stworzoną pracownię komputerową oraz obejrzeli szkołę.
Dzięki realizacji tego projektu szkoła otrzymała: 8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, projektor multimedialny z ekranem, mobilny router Wi-Fi wraz z kartą SIM oraz pakietem oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostali nauczyciele i uczniowie szkoły.

Gmina Mrozy w ramach partnerstwa z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej.Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego


Gmina Mrozy w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, Wartość projektu: 34 999 800,00 zł, wartość dotacji: 27 999 840,00 zł .

W ramach projektu Zespół Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach otrzymał pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego zostali objęci nauczyciele i uczniowie.


Przedłużenie obostrzeń

W związku z niezmieniającą się sytuacja epidemiczną w kraju rząd postanowił przedłużyć obowiązujące obostrzenia do 18 kwietnia.
Nadal uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego uczą się zdalnie.

Od sytuacji epidemicznej zależne są decyzje związane z obostrzeniami. Pamiętajmy, że nasze zachowanie ma nie tylko wpływ na własne zdrowie i życie, ale też może decydować o losie innych.

Nie bądź zielony bądź niebieski!

2 kwietnia na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Głównym przesłaniem jest podnoszenie świadomości społecznej na temat autyzmu, a charakterystycznym motywem jest kolor niebieski.

Autyzm to odmienny od typowego sposób rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, wyrażania emocji, uczenia się oraz różnorodnym schematem zachowań. Każda osoba z autyzmem jest indywidualnością, a wymienione wcześniej cechy mogą występować w różnym natężeniu.

Świecić na niebiesko można na różne sposoby – strojem, dodatkami, makijażem czy zdjęciem profilowym w mediach społecznościowych.