Aktualności

Narodowe czytanie

W tym roku lekturą narodowego czytania, akcji pod patronatem pary prezydenckiej, jest Moralność Pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.
Zespół Szkół również przyłącza się do wydarzenia. Będziemy czytać na promenadzie w Parku Starosty w Mrozach od godz.9.00.

Nowy rok szkolny

W tym roku szkolnym uroczystość inauguracji roku szkolnego została mocno okrojona. Krótkie spotkanie z Dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej zostało zorganizowane jedynie z klasami siódmymi oraz pierwszą LO, jako że są to nowi uczniowie naszej szkoły. Pozostałe klasy spotkały się z wychowawcami w salach lekcyjnych.
Życzymy wszystkim, aby ten rok był inny – lepszy niż ten miniony, spędzony w murach szkoły razem a nie przed monitorem komputerów. Powodzenia!

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego

Serdecznie zapraszamy na  uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 1 września 2021r.
Na sali gimnastycznej o godz.9.30 odbędzie się spotkanie Dyrektora z klasami: 7a, 7b, 7i oraz 1a LO.
Po spotkaniu powyższe klasy zapraszamy na spotkanie z wychowawcami do:
7a – sala 14
7b – sala 13
7i – sala 12
1 a LO – sala 28

Pozostali uczniowie spotykają się w klasach ze swoimi wychowawcami wg podanego niżej harmonogramu:
8a – sala 19
8b – sala 20
8c – sala 11
8i – sala 10
2a LO – sala 24
2b LO – sala 29
3aS LO – sala 26
3bS LO – sala 25
3aN LO – sala 16
3bNLO – sala 17

Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego.
W budynku szkoły w miejscach wspólnych obowiązują maseczki oraz zachowanie dystansu 1,5m. Przy wejściu do szkoły dezynfekcja.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września o godzinie 9.30 na sali gimnastycznej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 z zachowaniem dystansu społecznego oraz w maseczkach.

Natomiast wcześniej, o godzinie 8.00, odprawiona zostanie msza święta po której zostaną złożone kwiaty na cmentarzu parafialnym.

Odbiór podręczników

Biblioteka szkolna zaprasza rodziców po odbiór podręczników otrzymanych w ramach dotacji celowej.
Środa – 25 sierpnia: 14.00 – 17.00
Czwartek – 26 sierpnia: 10.00 – 14.00

Egzaminy poprawkowe

Harmonogram egzaminów poprawkowych:

23 sierpnia, godz.9.00 – matematyka

25 sierpnia, godz.9.00 – język polski, język angielski

Komunikat

 1. Zapraszam wszystkich absolwentów Liceum Ogólnokształcącego, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego w maju 2021 r., po odbiór świadectw dojrzałości i odbiór informacji o wynikach egzaminu maturalnego.
  • Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem, że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.
  • Absolwent, o którym wyżej mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7_2314), zgodnie z deklaracją ostateczną.
  Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 w Zespole Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach.
 2. Absolwentów Szkoły Podstawowej nr 2 w Mrozach zapraszam do sekretariatu szkoły po odbiór wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty w dniu 8 lipca 2021 roku od godz. 14.00

Marianna Bogusz

Odbiór świadectw dojrzałości

Indywidualne wyniki egzaminu maturalnego będą dostępne w systemie ZIU (SIOEO) 5 lipca 2021 r. pomiędzy 8:00 a 10:00.
Dostęp do systemu możliwy jest po zalogowaniu przy użyciu otrzymanego ze szkoły indywidualnego loginu i hasła lub z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Dyrektor Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Mrozach zaprasza absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Mrozach po odbiór świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw z egzaminu maturalnego w dniu 5 lipca 2021 roku: 

Absolwenci oraz  osoby upoważnione zobowiązane są do: 

 • zachowania bezpiecznej odległości społecznej,
 • dezynfekcji rąk,
 • założenia maseczki zakrywającej nos i usta,
 • posiadania własnego długopisu w celu podpisania potwierdzenia odbioru świadectw.

Z poważaniem Marianna Bogusz – dyrektor szkoły

Mundurowi wyróżnieni

Uczniowie klas mundurowych zdobyli wyróżnienia w dwóch ogólnopolskich konkurach zorganizowanych przez IPN. Drużyna z klasy wojskowej (Aleksandra Igańska, Hubert Wierzbicki i Dawid Ciborowski) zostali wyróżnieni w konkursie „Żołnierze w służbie historii” za film, żywą lekcję historii i upamiętnienie kpt. Władysława Łukasiuka ps. Młot”. Klasa policyjna (drużyna w składzie Sandra Jarek, Aleksandra Czaplińska i Klaudia Floriańczyk) zdobyła wyróżnienie w konkursie „Policjanci w służbie historii) za pracę poświęconą podinspektorowi Policji Państwowej Bolesławowi Kusińskiemu, którego Dąb Pamięci znajduje się w Mińsku Mazowieckim przed szkołą przy ul. Siennickiej. Gala wręczenia nagród (jeśli sytuacja pozwoli) odbędzie się po wakacjach.

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

25 czerwca w kalendarzu imprez szkolnych przypadł dzień na uroczyste zakończenie roku szkolnego. Dziś uczniowie odebrali świadectwa szkolne po kolejnym roku zmagań z nauką. Roku ciężkim, z pandemią oraz zdalnym nauczaniem w tle. Przyszedł czas podsumowania oraz oczekiwanego odpoczynku. Przed nami dwa miesiące wakacji.
Dużo słońca, uśmiechu i pięknego lata życzymy wszystkim! Naładujcie baterie tak, aby z nową energią wejść w kolejny rok szkolny!